5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesinde istinaden dernekler, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyannamelerini 01.01.2018 ile 30.04.2018 tarihleri arasında mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler,  il merkezi ve bağlı ilçelerde faaliyet yürüten derneklerin söz konusu işlemi yerine getirmesi gerekmektedir.

        Kamu yararı statüsünde faaliyet gösteren dernekler, beyannamelerini bilanço esasına göre düzenlemeleri gerekmektedir.

        Beyanname ibraz etme işlemi Nisan ayına kaldığında oluşan yoğunluk nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için beyannamesi hazır olan derneklerin beyannamelerini Nisan ayından önce beyanname girişlerini DERBİS üzerinden yapmaları gerekmektedir.

        Bu nedenle ilimizde faaliyet gösteren derneklerin 30.04.2017 tarihine kadar dernek beyannamelerini ve mevcut vergi numaralarını Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden işlemeleri gerekmektedir. Mevzuat hükümlerine uygun eylemde bulunmayan dernek yöneticileri hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 32/1 maddesi  uyarınca 2018 yılı değerleme oranlarına göre 1.046.00  idari para cezası uygulanacaktır.

        Not: Vergi numarası olmayan derneklerin en kısa sürede alarak beyanname ibraz ederken vergi numaralarını yazmaları gerekmektedir.

        İl merkezi ve bağlı ilçelerde faaliyet gösteren tüm dernek yöneticilerine önemle duyurulur.

 
Sayaç
Besucherzähler
Sayaç