KONYA VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(KANUNİ SÜRESİ)
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(BİTİRME SÜRESİ)
1
Dernek Kurulmasıyla İlgili Hizmetler.
1- Kurucular tarafından imzalanmış 2 adet tüzük                         
2- 1 Adet Dernek Kuruluş Bildirimi,
3- Tebligat almaya yetkili kişilere ait dilekçe örneği
2 Ay
15 Gün
2
Dernek Genel Kurul Sonuç Bildirimi
1- Genel Kurul Sonuç bildirimi
2- Tüzük değişikliği yapılmış ise toplantı tutanağı ve 2 adet tüzük
30 Gün
2 Gün
3
Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
Taşınmaz Mal Bildirimi
1-Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirim Formu
2-Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirim Formu
3-Taşınmaz Mal Bildirim Formu
30 Gün
5 Dakika
4
Alındı Belgesi Bildirimi
1-Alındı belgesi basım örneği
2-Üst yazı
15 gün içinde bildirmeleri gerekir.
5 Dakika
5
Beyanname
Her yıl Ocak ayı ile Nisan ayının sonuna kadar verilmesi gereken beyanname
Nisan ayı sonu
5 Dakika
6
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
Proje Bildirimi
1-Yurt dışından yardım alma bildirim formu
2-Dekont, Proje, Protokol
Kullanılmaya başlamadan önce
5 Dakika
7
Şikayet Dilekçeleri
Bimer Müracaatları
Bilgi Edinme Hakkı
Dilekçe
Bimer iletisi
Başvuru formu
30 Gün
7 Gün
8
Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Yardım Toplama Müracaatları
Dilekçe, karar, Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh, sabıka kaydı, keşif özeti
2 Ay
10 Gün
9
Yardım Toplama Sonuç Bildirimleri
Dilekçe, hesap özetini ihtiva eden bilanço, yetki belgeleri, faturalar, makbuzlar
10 Gün
10 Gün
10
Sendika Kurulmasıyla İlgili Hizmetler
1- Kurucular tarafından imzalanmış tüzük                         
2- Kurucuların listesi
3- Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını belirten yazılı beyanları
4- Geçici yönetim kurulu listesi
30 Gün
15 Gün
11
Sendika Genel Kurul Sonuç Bildirim
1- Genel Kurul Sonuç bildirimi
2- Seçim Kurulu tasdikli liste
3- Divan tutanağı
30 Gün
10 Dakika
12
Siyasi Parti İl ve İlçe Teşkilatı Kurulmasıyla İlgili Hizmetler
1- Genel Merkez atama yazısı                         
2- Yönetim Kurulu listesi
3- Yönetim kurulundaki kişilere ait Nüfus Cüzdanı, İkametgâh Belgesi ve Adli Sicil Kaydı
15 Gün
15 Gün
13
Siyasi Parti Kongre Evrakları
1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi                         
2- Divan Tutanağı
3- Seçim Tutanağı
4- Yönetim kurulundaki kişilere ait Nüfus Cüzdanı, İkametgâh Belgesi ve Adli Sicil Kaydı
15 Gün
10 Dakika
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
 
İkinci Müracaat Yeri
 
İsim
: Hüseyin TÜRKMEN
 
İsim
Fazlı AKGÜN
Unvan
: İl Dernekler Müdürü V.
 
Unvan
Vali Yardımcısı
Adres
: Konya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü
 
Adres
Konya Valiliği
Telefon
: 0 (332) 353 17 55
 
Telefon
0 (332) 310 20 18
Faks
: 0 (332) 352 52 83
 
Faks