Vizyonumuz;

 

Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

 

Misyonumuz;

 

Türkiye'de örgütlenme bilincinin ve sivil girişimlerin katılımcı demokrasinin gelişiminde aktif rol almaları prensibinden yola çıkarak;

 

• Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak

 

• Mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamak

 

• Sivil toplum kuruluşları ve diğer muhataplarımıza güler yüzlü, kaliteli ve adil hizmet vermek,

 

• Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.